top of page

Drużyny

Bank Millenium

Millennium, będąc znaczącym uczestnikiem rynku bankowego oraz członkiem Klubu Partnerów SGH, wyraźnie akcentuje rolę szachów w swojej działalności biznesowej. Udział w Szachowej Lidze Biznesu SGH nie tylko podkreśla strategiczne podejście banku do biznesu i znaczenie analitycznego myślenia, ale także odzwierciedla jego zaangażowanie w rozwijanie relacji międzysektorowych i wspieranie kultury intelektualnej. Włączając się w tę inicjatywę, Bank Millennium demonstruje, jak szachy, symbolizujące przemyślaną strategię i przewidywanie ruchów konkurencji, są integralną częścią jego filozofii biznesowej i kultury korporacyjnej.

Contintental Opony Polska

Continental to firma z ponad 150-letnim dziedzictwem jako lider w produkcji opon i technologii dla pojazdów. Ich opony są prawdziwym znakiem jakości, zdobywając uznania zarówno na torach wyścigowych, jak i na codziennych drogach. Są także pionierami w dziedzinie układów hamulcowych, oprzyrządowania, systemów podwoziowych, elektroniki samochodowej i rozrywki. Co trzeci samochód osobowy wyjeżdżający z fabryki w Europie jest wyposażony właśnie w opony Continental. Przywiązują ogromną wagę do zrównoważonej przyszłości. Każdy produkt Continental to krok w kierunku czystszej, bezpieczniejszej i bardziej inteligentnej mobilności.

Doktoranci SGH

Szkoła Doktorska SGH to miejsce kształcenia się młodych naukowców. Przygotowuje ich do prowadzenia badań, niezbędnych do napisania prac naukowych, oraz przekazuje najnowszą światową wiedzę z wybranych obszarów nauk społecznych oraz metodologii badań w zakresie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

EY

EY to firma z ponad 300 000 pracownikami, oferująca kompleksowe wsparcie w dynamicznym świecie biznesu. Pomagają w zwalczaniu piractwa danych, zarządzaniu kryzysami finansowymi i przeprowadzają audyty. Ich działalność obejmuje współpracę z przedsiębiorcami, firmami i rządami różnych krajów, rozwiązując ich kluczowe wyzwania. Dzięki zintegrowanym liniom biznesowym, takim jak audyt, doradztwo biznesowe, podatkowe i transakcyjne, oraz głębokiej wiedzy branżowej, wspierają klientów w wykorzystywaniu rynkowych możliwości i skutecznym zarządzaniu ryzykiem dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Multidyscyplinarne podejście EY obejmuje spełnianie wymogów regulacyjnych, informowanie inwestorów i odpowiadanie na potrzeby interesariuszy.

Fast Track

Startup rozwijający aplikację, która rozwiązuje problem długich kolejek do food trucków podczas wydarzeń masowych.

Flatly

Flatly to firma specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami oraz świadczeniu usług z zakresu inwestycji i projektowania wnętrz. Drużyna Flatly jest elastyczna i zawsze dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów, oferując zarówno pełne pakiety zarządzania najmem, jak i pojedyncze usługi, takie jak lifting mieszkania czy projektowanie wnętrz. Ich sprawdzony zespół podejmuje się zadań z pełną odpowiedzialnością, gwarantując profesjonalizm i skuteczność. Flatly jest gotowe sprostać oczekiwaniom każdego klienta, dostarczając kompleksowe rozwiązania na miarę ich potrzeb, bez względu na to, czy są to inwestycje, remont, czy transakcje związane z nieruchomościami.

IPSOS

Światowy lider w dziedzinie badań rynkowych, Ipsos dostarcza wiarygodnych informacji i prawdziwego zrozumienia społeczeństwa, rynków i ludzi.

JP Weber

JP Weber już od ponad 20-u lat wspiera firmy w ich transakcjach i codziennych wyzwaniach biznesowych. Zespół JP Weber to eksperci w swoich dziedzinach, którzy wierzą, że tylko niezależna, wolna od wszelkich konfliktów interesów firma doradcza, która kompleksowo, pragmatycznie i z elastycznością podchodzi do wyzwań swoich klientów jest w stanie wyróżnić się na rynku usług konsultingowych.

Japan Tobacco International

Japan Tobacco International (JTI) to światowy lider w branży tytoniowej, założony w 1999 roku. Firma ma siedzibę w Genewie i działa w ponad 130 krajach. JTI specjalizuje się w produkcji różnorodnych wyrobów tytoniowych, oferując zarówno masowe marki, jak i ekskluzywne produkty. Inwestuje znaczne środki w badania i rozwój, skupiając się na innowacjach, w tym alternatywnych produktach tytoniowych. JTI dąży do tworzenia nowatorskich rozwiązań, zarówno w dziedzinie tradycyjnych papierosów, jak i produktów bez dymu czy elektronicznych papierosów. W 2022 r. Business Centre Club przyznał firmie diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Takie wyróżnienie otrzymują firmy osiągające i utrzymujące najlepsze wyniki biznesowe oraz te, które szczególnie angażują się w rozwój gospodarczy kraju. Jury uznało też najwyższe standardy pracodawcy i zaangażowanie społeczne JTI.

Klub Przedsiębiorców SGH

Klub Przedsiębiorców to platforma skupiająca przedsiębiorców związanych z SGH, która oferuje przestrzeń dla wspólnej integracji i ułatwia nawiązywanie kontaktów między biznesem i uczelnią. Członkowie klubu tworzą wspólną sieć networkingu w różnych branżach i środowiskach, a także promują osiągnięcia przedsiębiorców związanych z SGH. Działają również na rzecz rozpowszechniania zasad etyki biznesu i etosu przedsiębiorczości, oraz realizują inicjatywy wpływające na zwiększenie prestiżu środowiska biznesowego.


Konfederacja Lewiatan

Najbardziej wpływowa polska organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej.

Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego.

Microsoft

Microsoft to globalny lider technologii, założony w 1975 roku przez Billa Gatesa i Paula Allena. Firma jest znana ze swojego wszechstronnego portfolio, obejmującego system operacyjny Windows, pakiet biurowy Office, platformę chmurową Azure oraz zaawansowane rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Microsoft odgrywa kluczową rolę w transformacji cyfrowej, dostarczając innowacyjne narzędzia dla osób i firm na całym świecie. Zaangażowanie w rozwój technologii, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna czynią z Microsoft nie tylko potentata branżowego, lecz także lidera wpływającego na kształtowanie przyszłości.

Ministerstwo Edukacji

Ministerstwo Edukacji i Nauki kieruje polityką państwa w obszarze edukacji, nauki oraz szkolnictwa wyższego. Odpowiada za rozwój przedszkoli, szkół podstawowych, specjalnych, szkół za granicą, uczelni, instytutów badawczych i naukowych. Tworzy programy edukacyjne i naukowe, dążąc do nowoczesnej szkoły, rozwijania kompetencji przyszłości oraz zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Wspiera innowacyjny rozwój polskiej nauki, promuje współpracę z gospodarką i udziela wsparcia naukowcom w osiąganiu doskonałości naukowej i prowadzeniu nowatorskich badań.

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów (MF) to urząd zajmujący się budżetem państwa, finansami publicznymi i instytucjami finansowymi. Zajmuje się opracowywaniem, wykonywaniem i kontrolą realizacji budżetu państwa, finansowaniem samorządu terytorialnego, bezpieczeństwem państwa oraz zarządzaniem długiem publicznym. Odpowiada za dochody i wydatki budżetu, współpracę z zagranicą, przepisy celne oraz funkcjonowanie rynku finansowego, w tym banków i zakładów ubezpieczeń.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo skupia się na kompleksowym wsparciu rodzin, inicjując urlopy rodzicielskie, rozwijając infrastrukturę żłobków, oraz realizując różnego rodzaju programy społeczne. Ponadto, troszczy się o rosnącą populację seniorów, zapewniając wsparcie dla usług opiekuńczych oraz dążąc do godnych emerytur, zwłaszcza dla najuboższych emerytów. Ministerstwo angażuje się również w pomoc osobom z niepełnosprawnościami, promuje rozwój ekonomii społecznej, oraz aktywnie uczestniczy w budowie dialogu społecznego. W obszarze pracy skupia uwagę na kwestiach związanych z prawem i rynkiem pracy, takich jak zatrudnienie, przeciwdziałanie bezrobociu, minimalne wynagrodzenie, prawa pracownika, i regulacje dotyczące warunków zatrudnienia.

Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) jest państwową grupą finansową, której celem jest wspieranie inwestycji i rozwoju gospodarczego Polski. PFR oferuje narzędzia finansowe służące wsparciu przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych. Działania te są skierowane na rozwój infrastruktury, innowacyjności, eksportu, a także wsparcie rynku pracy. PFR działa także na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Fundusz jest odpowiedzialny za realizację różnych programów gospodarczych i inwestycyjnych, mających na celu stymulowanie rozwoju krajowej gospodarki.

Samsung

Firma Samsung jest jednym z największych na świecie producentów urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, smartfony, tablety i sprzęt AGD. Firma kieruje się prostą filozofią biznesową: wykorzystać możliwości swoich pracowników oraz technologii do tworzenia produktów i usług najwyższej jakości, które wniosą pozytywne zmiany dla globalnego społeczeństwa. 

Scanye

Scanye to innowacyjny startup, który zapoczątkowano w 2014 roku, aby usprawnić procesy księgowe poprzez wykorzystanie technologii OCR do rozpoznawania i odczytu danych z dokumentów. Firma ta zrewolucjonizowała sposób przetwarzania faktur i paragonów, oferując narzędzia do automatyzacji pracy księgowych i przedsiębiorców. Scanye rozwinęło się dzięki połączeniu pasji do efektywności z potrzebami rynku, co zaowocowało rosnącą liczbą klientów i uznaniem w branży.

Sharp

Obecnie Sharp wspiera działalność swoich klientów w zakresie zarządzania dokumentami, procesami skanowania, archiwizacji i obiegu dokumentów, a także Managed Content Services oraz integracji procesów IT. Sharp jest producentem sprzętu drukującego dla środowisk biurowych oraz poligrafii – urządzeń wielofunkcyjnych oraz cyfrowych systemów produkcyjnych. Przedsiębiorstwo działa również w obszarach Visual Solutions, paneli słonecznych oraz systemów oświetleniowych LED.

SmartyMeet


SmartyMeet, założony w 2022 roku, jest firmą technologiczną skoncentrowaną na rozwoju narzędzi do komunikacji i współpracy. Ich główny produkt to AI Assistant, który łączy uczenie maszynowe, sprzedaż, HR i psychometrię. Oferują również rozwiązania w zakresie wideokonferencji i przekształcania mowy na tekst. Firma kładzie nacisk na innowacje, doskonałość, etyczne zachowania i skupienie na kliencie. Założycielami są Slawomir Kroczak, Monika Wyszynska i Rafal Fic, a siedziba znajduje się w Warszawie.

Ukrainian Business Community

Społeczność przedsiębiorców z Ukrainy rozwijających projekty biznesowe w Polsce.

Wojsko Polskie

Wojsko Polskie to narodowa siła zbrojna, odpowiedzialna za obronę kraju i jego interesów narodowych. Jest to zintegrowana struktura składająca się z różnych rodzajów sił zbrojnych, które współpracują w celu zapewnienia skutecznej obrony kraju. Główne zadania Wojska Polskiego obejmują obronę terytorialną, udział w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych, a także wspieranie bezpieczeństwa narodowego.

bottom of page