top of page
< Back
Bank Millenium

Bank Millenium

Millennium, będąc znaczącym uczestnikiem rynku bankowego oraz członkiem Klubu Partnerów SGH, wyraźnie akcentuje rolę szachów w swojej działalności biznesowej. Udział w Szachowej Lidze Biznesu SGH nie tylko podkreśla strategiczne podejście banku do biznesu i znaczenie analitycznego myślenia, ale także odzwierciedla jego zaangażowanie w rozwijanie relacji międzysektorowych i wspieranie kultury intelektualnej. Włączając się w tę inicjatywę, Bank Millennium demonstruje, jak szachy, symbolizujące przemyślaną strategię i przewidywanie ruchów konkurencji, są integralną częścią jego filozofii biznesowej i kultury korporacyjnej.

Zawodnicy

  • Bartosz Warszawski

  • Marcin Pieczonka

  • Jarosław Babula

  • Michał Biernacki

  • Mateusz Figura

  • Adrian Skowroński

  • Grzegorz Kozłowski

  • Karol Widła

Strona www: 

bottom of page