top of page
< Back
Doktoranci SGH

Doktoranci SGH

Szkoła Doktorska SGH to miejsce kształcenia się młodych naukowców. Przygotowuje ich do prowadzenia badań, niezbędnych do napisania prac naukowych, oraz przekazuje najnowszą światową wiedzę z wybranych obszarów nauk społecznych oraz metodologii badań w zakresie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zawodnicy

  • Karol Sienkiewicz, właściciel oraz założyciel marki Camicetta, która dostarcza do szkół, uczelni oraz firm spersonalizowaną odzież wysokiej jakości. Jego firma stworzyła oraz dostarczyła bluzy również dla Szkoły Głównej Handlowej.

  • Monika Kobosko, Senior Technology Manager w PwC Polska z ponad 13-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym i finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem Stworzyła i kieruje nowym nurtem Monitorowania Transakcji w dziale Technologii, gdzie projektuje, rozwija i wdraża najnowocześniejsze rozwiązania wykorzystujące analizę danych, sztuczną inteligencję i narzędzia wirtualnej rzeczywistości.

  • Satheesh C Sivan, analityk ekonomiczny z dużym doświadczeniem w zakresie zmiennych i koncepcji ekonomicznych oraz umiejętności analitycznych i rozwiązywania problemów w zakresie ekonomii stosowanej i ekonometrii.

Strona www: 

bottom of page