top of page
< Back
Klub Przedsiębiorców SGH

Klub Przedsiębiorców SGH

Klub Przedsiębiorców to platforma skupiająca przedsiębiorców związanych z SGH, która oferuje przestrzeń dla wspólnej integracji i ułatwia nawiązywanie kontaktów między biznesem i uczelnią. Członkowie klubu tworzą wspólną sieć networkingu w różnych branżach i środowiskach, a także promują osiągnięcia przedsiębiorców związanych z SGH. Działają również na rzecz rozpowszechniania zasad etyki biznesu i etosu przedsiębiorczości, oraz realizują inicjatywy wpływające na zwiększenie prestiżu środowiska biznesowego.


Zawodnicy

  • Jan Szafran, student SGH, aktywnie działający w Warsaw Consulting Club oraz Investor’s Club w roli Członka Zarządu 

  • Dawid Stopa, absolwent SGH, pełniący funkcję Business Consultant w firmie ConQuest Consulting. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i pracuję nad uzyskaniem tytułu Certified International Investment Analyst (CIIA).

  • Józefiak Wiktor, student SGH, który przyczynia się do poszerzenia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie poprzez aktywną działalność w Instytucie Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa jak koordynator KASE

Strona www: 

bottom of page