top of page
< Back
Ministerstwo Edukacji

Ministerstwo Edukacji

Ministerstwo Edukacji i Nauki kieruje polityką państwa w obszarze edukacji, nauki oraz szkolnictwa wyższego. Odpowiada za rozwój przedszkoli, szkół podstawowych, specjalnych, szkół za granicą, uczelni, instytutów badawczych i naukowych. Tworzy programy edukacyjne i naukowe, dążąc do nowoczesnej szkoły, rozwijania kompetencji przyszłości oraz zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Wspiera innowacyjny rozwój polskiej nauki, promuje współpracę z gospodarką i udziela wsparcia naukowcom w osiąganiu doskonałości naukowej i prowadzeniu nowatorskich badań.

Zawodnicy

  • Łukasz Sowa

  • John Lagreck

  • Filip Olszyński

  • Maciej Wojnar 

Strona www: 

bottom of page