top of page
< Back
Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów (MF) to urząd zajmujący się budżetem państwa, finansami publicznymi i instytucjami finansowymi. Zajmuje się opracowywaniem, wykonywaniem i kontrolą realizacji budżetu państwa, finansowaniem samorządu terytorialnego, bezpieczeństwem państwa oraz zarządzaniem długiem publicznym. Odpowiada za dochody i wydatki budżetu, współpracę z zagranicą, przepisy celne oraz funkcjonowanie rynku finansowego, w tym banków i zakładów ubezpieczeń.

Zawodnicy

  • Adam Długokęcki 

  • Jacek Rzeszotarski

  • Marek Rozmus 

  • Mateusz Mateuszczyk

  • Jacek Jóźwik

  • Dariusz Rzeszotarski

  • Platon Wysoczański

Strona www: 

bottom of page