top of page
< Back
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo skupia się na kompleksowym wsparciu rodzin, inicjując urlopy rodzicielskie, rozwijając infrastrukturę żłobków, oraz realizując różnego rodzaju programy społeczne. Ponadto, troszczy się o rosnącą populację seniorów, zapewniając wsparcie dla usług opiekuńczych oraz dążąc do godnych emerytur, zwłaszcza dla najuboższych emerytów. Ministerstwo angażuje się również w pomoc osobom z niepełnosprawnościami, promuje rozwój ekonomii społecznej, oraz aktywnie uczestniczy w budowie dialogu społecznego. W obszarze pracy skupia uwagę na kwestiach związanych z prawem i rynkiem pracy, takich jak zatrudnienie, przeciwdziałanie bezrobociu, minimalne wynagrodzenie, prawa pracownika, i regulacje dotyczące warunków zatrudnienia.

Zawodnicy

  • Zbigniew Sepioł

  • Marek Rudnicki

  • Marek Zimolzak

  • Illya Niezhentsev

Strona www: 

bottom of page