top of page
< Back
Wojsko Polskie

Wojsko Polskie

Wojsko Polskie to narodowa siła zbrojna, odpowiedzialna za obronę kraju i jego interesów narodowych. Jest to zintegrowana struktura składająca się z różnych rodzajów sił zbrojnych, które współpracują w celu zapewnienia skutecznej obrony kraju. Główne zadania Wojska Polskiego obejmują obronę terytorialną, udział w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych, a także wspieranie bezpieczeństwa narodowego.

Zawodnicy

  • Adam Wilczyński

  • Patryk Michałowski

  • Adam Adamski

  • Sławomir Kędzierski

Strona www: 

bottom of page